Przetargi

Wydział Budżetowo-Administracyjny
tel.: (0-18) 41 41 046
fax.: (0-18) 41 41 006
e-mail: wba@prokuratura-nowysacz.pl


Od 2021-03-29 POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/po-nowy-sacz/ogloszone-postepowania


Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.9.2020 przetarg nieograniczony 2020-12-30 2021-01-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Muszynie, Prokuratury Rejonowej w Limanowej
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-12-30
SIWZ2020-12-30
Załączniki2020-12-30
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ2021-01-04
Informacja z otwarcia ofert2021-01-08
Oświadczenie wykonawcy dotyczące tej samej grupy kapitałowej2021-01-08
Oświadczenie wykonawcy o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej2021-01-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2021-01-19Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.8.2020 przetarg nieograniczony 2020-12-08 2020-12-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-12-09
Załączniki2020-12-09
Modyfikacja SIWZ2020-12-14
Odpowiedź na zapytania2020-12-14
Informacja z otwarcia ofert2020-12-18
Oświadczenie wykonawcy dotyczące tej samej grupy kapitałowej2020-12-18
Oświadczenie wykonawcy o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej2020-12-18
Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 1, 2 i 42020-12-29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2021-01-07Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.19.2020 Art. 4 pkt 8 2020-10-20 2020-10-28
Postępowanie na "Sukcesywne dostawy oryginalnych, zalecanych przez producentów sprzętu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faxów i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego".
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-10-20
Załączniki2020-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-11-06Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.5.2020 art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 2020-10-05 2020-10-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EURO
na: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie: Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Limanowej wraz z usługą monitoringu systemów alarmowych w: Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-10-05
Załączniki2020-10-05
Odpowiedź na zapytanie2020-10-09
Informacja z otwarcia ofert2020-10-13
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej2020-10-15
Formularz oferty dodatkowej2020-10-15
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych2020-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-10-29
Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy2020-11-05
Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownej oceny ofert2020-11-10Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.4.2020 przetarg nieograniczony 2020-05-05 2020-05-19
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z przynależnymi korytarzami i sanitariatami oraz pomieszczeń magazynowych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-05-05
SIWZ2020-05-05
Załączniki2020-05-05
Odpowiedź na zapytanie2020-05-12
Zmiana treści SIWZ2020-05-12
SIWZ po modyfikacji2020-05-12
Załączniki po modyfikacji2020-05-12
Odpowiedź na zapytanie2020-05-13
Odpowiedź na zapytanie2020-05-14
Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert2020-05-14
SIWZ po modyfikacji2020-05-14
Załączniki po modyfikacji2020-05-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2020-05-15
Informacja z otwarcia ofert2020-05-26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-06-10Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 260.1.2020 2020-04-21 0000-00-00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 20202020-04-21Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.5.2020 Art.4 pkt 8 2020-03-03 2020-03-10
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2020-03-03
Załączniki2020-03-03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-03-13Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.3.2020 Art.4 pkt 8 2020-02-12 2020-03-05
Zapytanie ofertowe dot. wykonania ekspertyzy technicznej budynku zlokalizowanego w Gorlicach przy ul. Strażackiej 15.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Zapytanie ofertowe2020-02-12Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.1.2020 Art. 39 2020-01-28 2020-02-04
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego: Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, Prokuratury Rejonowej w Zakopanem.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
SIWZ2020-01-28
Załączniki2020-01-28
Ogłoszenie2020-01-29
Informacja z otwarcia2020-02-04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-02-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-02-20Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.5.2019 przetarg nieograniczony 2019-12-04 2019-12-16
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
SIWZ2019-12-04
Załączniki2019-12-04
Ogłoszenie2019-12-05
Informacja z otwarcia ofert2019-12-17
Oświadczenie wykonawcy należącego do grupy kapitałowej2019-12-18
Oświadczenie wykonawcy nie należącego do grupy kapitałowej2019-12-18
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 5 i 62020-01-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2020-01-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2020-02-20Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.20.2019 Art. 4 pkt 8 2019-11-04 2019-11-13
Sukcesywne dostawy oryginalnych, zalecanych przez producentów sprzętu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faxów i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-11-04
Załączniki2019-11-04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-11-15Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.4.2019 Art. 138 o 2019-09-24 2019-10-08
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie: Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Limanowej wraz z usługą monitoringu systemów alarmowych w: Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-09-24
Załączniki2019-09-24
Odpowiedź na zapytanie2019-10-03
Informacja z otwarcia ofert2019-10-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-10-22
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty2019-10-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-11-04
Informacja o odstąpieniu od umowy2019-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-12-04Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.15.2019 Art. 4 pkt 8 2019-07-24 2019-08-12
Roboty remontowe w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - remont pomieszczeń, które były zajmowane przez Archiwum Państwowe.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-07-24
Zalaczniki2019-07-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-08-20Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.11.2019 Art. 4 pkt 8 2019-05-21 2019-05-29
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z przynależnymi korytarzami i sanitariatami oraz pomieszczeń magazynowych w budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-05-21
Załączniki2019-05-21
Odpowiedź na zapytanie2019-05-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-05-31Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.3.2019 2019-03-01 0000-00-00
Postępowanie na dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-03-01
Załączniki2019-03-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-03-13Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 260.1.2019 2019-02-22 0000-00-00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 20192019-02-22Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.1.2019 Art. 4 pkt 8 2019-01-16 2019-01-25
Ogłoszenie na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2019-01-16
Załączniki2019-01-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-02-06Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.1.2019 Tryb art.39 2019-01-15 2019-01-24
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych Okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
SIWZ2019-01-15
Załączniki2019-01-15
Ogłoszenie2019-01-16
Odpowiedź zapytanie do SIWZ2019-01-21
Modyfikacja SIWZ2019-01-21
Załącznik nr1 - zmodyfikowany2019-01-21
Załącznik nr4 - zmodyfikowany2019-01-21
Informacja z otwarcia ofert2019-01-25
Oświadczenie powiązania kapitałowe2019-01-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-02-01
Informacja o odrzuceniu oferty2019-05-09
Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.2019-05-09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-05-09Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO WB 262.37.2018 Art. 4 pkt. 8 2018-11-27 2018-12-05
Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu informatycznego
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-27
Załączniki2018-11-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-12-07Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO WB 262.30.2018 Art 4 pkt 8 2018-11-09 2018-11-19
Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-09
Załączniki2018-11-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-11-27Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.29.2018 Art. 4 pkt 8 2018-11-06 2018-11-14
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Limanowej.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-06
Załączniki2018-11-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-11-19Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.27.2018 Art. 4 pkt 8 2018-09-20 2018-09-28
Rozeznanie cenowe na wykonanie robót w budynku Prokuratury Rejonowej w Muszynie tj. wymiana pokrycia dachu na budynku głównym oraz malowanie elewacji budynku i ogrodzenia
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-09-20
Przedmiar elewacji budynku Prokuratury2018-09-20
Przedmiar dachu budynku Prokuratury2018-09-20
Załączniki2018-09-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-10-05Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.25.2018 Art 4 pkt 8 2018-09-11 2018-09-19
Rozeznanie cenowe na dostawę dwóch samochodów osobowych
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-09-11
Umowa - projekt2018-09-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-09-21Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.9.2018 Art. 4 pkt 8 2018-06-05 2018-06-13
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z przynależnymi korytarzami i sanitariatami oraz pomieszczeń magazynowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-06-05
Załączniki2018-06-05
Informacja2018-06-08
Załącznik nr 82018-06-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-06-18Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.8.2018 Art. 4 pkt. 8 2018-05-14 2018-05-22
Roboty remontowe w budynku Prokuratury Rejonowej w Zakopanem- roboty malarskie, posadzkowe i instalacyjne.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-05-14
Załączniki2018-05-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-05-25Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.3.2018 Art. 4 pkt 8 2018-03-08 2018-03-15
Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych jednostek.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-03-08
Załącznik nr 12018-03-08
Załącznik nr 22018-03-08
Załącznik nr 32018-03-08
Załącznik nr 42018-03-08
Załącznik nr 52018-03-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-03-19Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 260.3.2018 2018-02-27 0000-00-00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 20182018-02-27Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.1.2018 Art. 4 pkt 8 2018-01-25 2018-02-01
Sukcesywne dostawy oryginalnych, zalecanych przez producentów sprzętu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faxów i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i prokuratur rejonowych okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-01-25
Załączniki2018-01-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-05Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.1.2018 przetarg nieograniczony 2018-01-17 2018-01-25
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-01-17
Specyfikacja2018-01-17
Załączniki2018-01-17
Modyfikacja specyfikacji2018-01-18
Informacja z otwarcia ofert2018-01-26
Oświadczenie Wykonawcy - Powiązania kapitałowe2018-01-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-05