Prokurator Rejonowy :

Rafał Gruszka


Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Krystyna Rudka


Kierownik sekretariatu :

Elżbieta Ruchałowska-Bieś