UWAGA: Zmiana adresu strony Internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu

Informujemy, że od 26.03.2021 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przenosi swoją stronę Internetową na platformę www.gov.pl.

Aktualna strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/po-nowy-sacz

Dotychczasowa strona www.nowy-sacz.po.gov.pl od 26.03.2021 roku zmienia charakter na archiwalny i zawiera treści umieszczone przed wyżej podaną datą. < Więcej..>

Utworzono: 2021-03-29 godz: 00:00:00

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021r. < Więcej..>

Utworzono: 2021-03-04 godz: 20:32:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.2.2021

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1. < Więcej..>

Utworzono: 2021-02-26 godz: 13:00:00

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w dniach 22 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r.

W dniach 22-28 lutego 2021 roku obchodzony jest w Polsce
"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

W jego ramach w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz podległych Prokuraturach Rejonowych w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej, Muszynie, Nowym Targu i Zakopanem pełnione będą dyżury, w ramach których osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać poradę prawną. < Więcej..>

Utworzono: 2021-02-17 godz: 19:09:00

Postanowieni o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej.

Aneta Hładki prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem działając na zasadzie art. 105 § 1 k.p.k.

postanowił:

1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie PR Ds. 1556.2019 poprzez wpisanie w pkt II postanowienia w miejsce art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. - art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.
2. postanowienie doręczyć - pokrzywdzonym w formie wskazanej w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. < Więcej..>

Utworzono: 2021-02-12 godz: 13:06:00

KOMUNIKAT Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu.

Informuję, iż w dniu 24 grudnia 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z uwagi na przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 roku święto - drugi dzień Bożego Narodzenia. < Więcej..>

Utworzono: 2020-12-01 godz: 08:40:00

SPROSTOWANIE dotyczące Zawiadomienia pokrzywdzonych, których adresów nie ustalono o wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2020r. o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds. 1556.2019 z dnia 25 września 2020 r.

W zamieszczonym z dnia 25 września 2020 r. Zawiadomieniu wkradł się błąd polegający na omyłkowym wskazaniu sygn. sprawy PR Ds 1566.2019 zamiast prawidłowej PR Ds 1556.2019. < Więcej..>

Utworzono: 2020-11-10 godz: 17:15:00

ZAWIADOMIENIE pokrzywdzonych, których adresów nie ustalono o wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2020r. o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds. 1566.2019

Na podstawie art. 131 § 3 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem zawiadamia pokrzywdzonych, których adresów nie ustalono o wydanym postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2020r. o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds. 1566.2019 w sprawie : < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-25 godz: 09:35:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - ogłoszenie wyników.

Na podstawie §10 i §11 ust.2 i ust.3 oraz §13 ust. ł i ust.2 pkt li2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. 2016.1838 tj.) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-29 godz: 11:43:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2020 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-29 godz: 12:27:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 28 lipca 2020r. godz. 9.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz, Sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-21 godz: 18:53:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - III etap

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-20 godz: 21:47:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - III etap

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy zaplanowany na dzień 10 lipca 2020r. na godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala został odwołany. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-10 godz: 11:31:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - II etap

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Filar Justyna
 2. Popławska Weronika
 3. Staszel Renata
 4. Śpiewak Nina
 5. Zahia Gracja
< Więcej..>

Utworzono: 2020-07-07 godz: 14:26:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - II etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 10 lipca 2020r. godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a ,33-300 Nowy Sącz, sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-03 godz: 12:30:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - I etap

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu stosownie do §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem następujący kandydaci :

 1. Boral - Góźdź Angelika
 2. Duda Ewa
 3. Filar Justyna
 4. Kałuziński Sabina
 5. Kamińska Ewelina
 6. Kochan Jarosław
 7. Olszewska Kinga
 8. Pawlikowski Michał
 9. Popławska Weronika
 10. Staszel Renata
 11. Śpiewak Nina
 12. Zahia Gracja
< Więcej..>

Utworzono: 2020-06-25 godz: 19:03:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - I etap

Komisja konkursowa informuje, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz - w Sali Konferencyjnej nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-19 godz: 13:32:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019.740 t.j. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:
1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu -
1 etat,
2. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - 1 etat. < Więcej..>

Utworzono: 2020-05-22 godz: 18:14:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Limanowa
< Więcej..>

Utworzono: 2020-05-21 godz: 09:54:00

KOMUNIKAT - dot. dostarczania pism w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, iż wszystkie pisma i dokumenty należy dostarczać - przesyłać drogą mailową, faksem lub przekazywać informacje telefonicznie.

e-mail: okregowa@nowy-sacz.po.gov.pl
tel.: 18 41 41 000, fax: 18 41 41 004, 18 44 35 217
adres strony internetowej: www.nowy-sacz.po.gov.pl < Więcej..>

Utworzono: 2020-03-12 godz: 10:51:00

KOMUNIKAT

W związku z zapobieganiem COVID-19 w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu uprzejmie informuję, iż odwołuje się popołudniowe dyżury poniedziałkowe oraz przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków. < Więcej..>

Utworzono: 2020-03-11 godz: 14:15:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, < Więcej..>

Utworzono: 2020-02-25 godz: 15:58:00

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
(w dniach 21 lutego 2020r. do 28 lutego 2020r. )

W dniach 21 - 28 lutego 2020 r. obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". < Więcej..>

Utworzono: 2020-02-19 godz: 14:48:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Bogusław Obrok
2. Monika Ślipek < Więcej..>

Utworzono: 2020-02-10 godz: 16:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Bogusław Obrok
 2. Monika Ślipek
< Więcej..>

Utworzono: 2020-01-29 godz: 13:14:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.8.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-12-11 godz: 09:41:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-22 godz: 13:00:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.40.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2. < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-19 godz: 15:41:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-15 godz: 11:53:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.39.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2. < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-08 godz: 15:31:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.38.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-31 godz: 15:06:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.37.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-22 godz: 11:15:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.7.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-10-12 godz: 00:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 38/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko
Panią : Małgorzatę Maciak. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-04 godz: 14:54:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 37/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko
Pana : Jarosława Żelasko. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-01 godz: 15:38:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko Inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Jarosz-Czerpak Sylwia
 2. Maciak Małgorzata
 3. Stefańska Agnieszka
< Więcej..>

Utworzono: 2019-09-26 godz: 13:03:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.9.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1. < Więcej..>

Utworzono: 2019-09-20 godz: 15:34:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Jarosław Żelasko < Więcej..>

Utworzono: 2019-09-18 godz: 15:00:15

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko Inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Jarosz-Czerpak Sylwia
 2. Maciak Małgorzata
 3. Stefańska Agnieszka
< Więcej..>

Utworzono: 2019-09-18 godz: 15:07:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap.

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Jarosław Żelasko < Więcej..>

Utworzono: 2019-09-10 godz: 15:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 34/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią : Sandrę Czoch. < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-23 godz: 14:52:00

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.11.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1 < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-20 godz: 14:10:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.4.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Król Ewa
 3. Radomska Aneta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-14 godz: 13:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko inspektora
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 3/4 etatu - niepełny wymiar
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-12 godz: 14:50:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.5.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-12 godz: 15:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

PO IV WOS 1111.4.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Dąbrowska Magdalena
 3. Dulak Anna
 4. Jopek Barbara
 5. Kałuziński Sabina
 6. Król Ewa
 7. Król Iwona
 8. Radomska Aneta
 9. Zbroszczyk-Wiktor Elżbieta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-06 godz: 15:00:01

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.24.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1 i 2. < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-26 godz: 15:27:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 31/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią : Karolina Kubowicz < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-02 godz: 13:13:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-27 godz: 13:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.3.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Kubowicz Karolina
 3. Poręba Agnieszka
 4. Radomska Aneta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-18 godz: 14:10:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 29/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2019-06-11 godz: 15:27:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - I etap

PO IV WOS 1111.3.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Kubowicz Karolina
 3. Maciak Małgorzata
 4. Mordarski Stanisław
 5. Pałka Ada
 6. Poręba Agnieszka
 7. Radomska Aneta
 8. Tereszkiewicz Łukasz
 9. Zbroszczyk-Wiktor Elżbieta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-10 godz: 11:09:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - II etap

PO IV WOS 1111.2.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

 1. Łodej Anna
 2. Matys Kamila
 3. Śliwa Anna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-31 godz: 16:00:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - lista osób zakwalifikowanych do zatrudnienia.

Na podstawie § 10 i § 11 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r. poz. 1838) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia: < Więcej..>

Utworzono: 2019-05-27 godz: 13:40:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - I etap

PO IV WOS 1111.2.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

 1. Kos Kipiel Anna
 2. Łodej Anna
 3. Matys Kamila
 4. Szczygieł Rzeszowska Emilia
 5. Śliwa Anna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-22 godz: 14:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-20 godz: 15:21:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - II etap.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że zostają dopuszczeni do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2019-05-16 godz: 12:22:00

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - ogłoszenie wyników.

PROTOKÓŁ

Sporządzony w dniu 10.05.2019r. o godz. 11.00 z przetargu na sprzedaż samochodów osobowych :
1. RENAULT THALIA rok produkcji 2005 (KN25772), cena wywoławcza 2.000,00 zł
2. RENAULT THALIA rok produkcji 2005 (KN25769), cena wywoławcza 1.900,00 zł < Więcej..>

Utworzono: 2019-05-13 godz: 09:50:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - I etap.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2019-04-29 godz: 15:13:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Muszyna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-04-26 godz: 15:17:00

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56a ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów służbowych:
Lp. Typ pojazdu Nr rejestracyjny Rok produkcji Przebieg (km) Cena wywoławcza (zl) Wadium (zl)
1 RENAULT THALIA KN 25772 2005 254 772 2.000,00 200,00
2 RENAULT THALIA KN 25769 2005 288 096 1.900,00 190,00
< Więcej..>

Utworzono: 2019-04-23 godz: 12:13:00

Konkurs na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat,

2) Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - 1 etat.

< Więcej..>

Utworzono: 2019-03-20 godz: 15:05:00

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (18 - 24 lutego 2019 r.)

W dniach 18 - 24 lutego 2019 r. obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". < Więcej..>

Utworzono: 2019-02-14 godz: 10:27:00

KOMUNIKAT: Informacja o dnia wolnych od pracy w 2019 roku.

PO IV WOS 1504.1.2019

Informuję, że w dniach 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku, 16 sierpnia 2019 roku oraz 24 grudnia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte, < Więcej..>

Utworzono: 2019-02-08 godz: 00:00:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - ogłoszenie wyników

PO IV WOS 1111.8.2018

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 55/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-29 godz: 11:01:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - III etap

PO IV WOS 1111.8.2018

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-16 godz: 15:00:15

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - II etap

PO IV WOS 1111.8.2018

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-06 godz: 14:57:14

KOMUNIKAT: 24 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

PO IV WOS 1504.3.2018

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-05 godz: 00:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.8.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
< Więcej..>

Utworzono: 2018-10-12 godz: 14:27:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy - przyszłe stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 40/18 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Listwan Beata < Więcej..>

Utworzono: 2018-10-10 godz: 15:24:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-10-03 godz: 09:00:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.7.2018 

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-09-21 godz: 14:50:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.7.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza
konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-08-29 godz: 15:10:15

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1. < Więcej..>

Utworzono: 2018-08-20 godz: 15:35:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu Nr 28/18 wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Sejud Beata

< Więcej..>

Utworzono: 2018-07-04 godz: 15:35:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu : < Więcej..>

Utworzono: 2018-06-22 godz: 12:30:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2018Komisja Konkursowa informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-06-13 godz: 14:10:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-29 godz: 13:14:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-05-24 godz: 16:04:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 21/18 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią :

Gołębiowska Patrycja. < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-15 godz: 13:01:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sącz.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu dopuszczeni zostali następujący kandydaci:
1. Małgorzata Płachta
2. Magdalena Grabowicz
3. Justyna Duda-Książkiewicz
4. Patrycja Homa
5. Joanna Zawlik
6. Katarzyna Główczyk
< Więcej..>

Utworzono: 2018-05-15 godz: 13:12:00

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-02 godz: 14:30:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu:

1. Gołębiowska Patrycja
2. Kruczek Sylwia
3. Kapłoniak Małgorzata
4. Homa Patrycja

< Więcej..>

Utworzono: 2018-04-27 godz: 15:27:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie II etapu.

Komisja Konkursowa informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz, Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-04-17 godz: 14:34:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 15/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Artur Trzop < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-23 godz: 15:45:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-16 godz: 20:52:20

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IV WOS 1111.2.2018

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 18/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Joanna Łowisz < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-16 godz: 21:35:21

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem:

1. Pawlikowski Michał,
2. Remiasz Wioletta,
3. Trzop Artur.

< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-13 godz: 16:00:16

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu:

1. Łowisz Joanna,
2. Pawlikowski Michał,
3. Kwiecień Aleksandra.

< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-08 godz: 15:00:15

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 2 etaty,
2) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat,
3) Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-08 godz: 15:10:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-01 godz: 15:43:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty

PO IV WOS 1111.2.2018

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 7 marca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33 - 300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-27 godz: 18:02:51

ZAWIADOMIENIE o przesłaniu aktu oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018r. został przesłany do Sądu Okręgowego Wydział II Karny w Nowym Sączu akt oskarżenia w sprawie o sygn. PO IX Ds. 4.2017.Sp prowadzonej przeciwko Stanisławowi Kos i innym oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk i inne. < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-20 godz: 14:00:14

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (19 - 25 lutego 2018 r.)

W dniach 19 - 25 lutego 2018 r. kolejny raz obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-19 godz: 10:40:10

Informacja dla pokrzywdzonych sformułowaniami: "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne", "polskie obozy zagłady"

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi sformułowaniami "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne" lub "polskie obozy zagłady" uprzejmie informujemy, że pokrzywdzeni tymi sformułowaniami mogą osobiście lub za pomocą ustalonego pełnomocnika wnieść powództwo o naruszenie dóbr osobistych art. 24 i 24 k.c. Jak również Prokurator posiada legitymację do wytoczenia tego rodzaju powództwa i wniesienie go do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w imieniu pokrzywdzonego. < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-12 godz: 13:21:13

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
< Więcej..>

Utworzono: 2018-02-01 godz: 16:09:16

Działając na zasadzie art. 131§2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że aktualnie pod sygn. akt PO IX Ds. 4.2017 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko osobom zarządzającymi podmiotami gospodarczymi o nazwach: Platinium Media z siedzibą os. Gile 15, 34-425 Biały Dunajec, INT-AG Agnieszka Nocek, ul. Panewnicka 14/2, 40-407 Katowice, King Mobile ul. Tatrzańska 45, 34-520 Poronin oraz Gold-Media ul. Oliwska 3/10, 03-316 Warszawa.

Ustalonym podejrzanym zarzucono popełnienie w okresie od 2015 roku do 6 marca 2017 roku szeregu wyłudzeń związanych z usługami SMS PREMIUM dotyczącymi bądź to przesyłania wiadomości których treść wprowadzała ich odbiorców w błąd powodując u nich mylne przekonanie o konieczności wysłania wiadomości zwrotnej SMS o wartości 30,75 zł celem wyłączenia płatnej usługi PREMIUM, bądź to poprzez organizowanie fałszywych konkursów i promocji znanych firm i wprowadzeniu w błąd, że wysyłając wiadomości SMS PREMIUM o rożnych treściach można wygrać bony zakupowe, darmowe usługi, bony karty paliwowe, doładowania do telefonów, wycieczki, sprzęt RTV, bezpłatne pobyty w hotelach, samochody to jest o przest. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i inne. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-25 godz: 12:22:12

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-17 godz: 15:36:15

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-17 godz: 15:42:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakopane
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-11 godz: 15:56:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń