Postanowieni o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej.

Aneta Hładki prokurator Prokuratury Rejonowej w Zakopanem działając na zasadzie art. 105 § 1 k.p.k.

postanowił:

1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie PR Ds. 1556.2019 poprzez wpisanie w pkt II postanowienia w miejsce art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. - art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.
2. postanowienie doręczyć - pokrzywdzonym w formie wskazanej w postanowieniu o umorzeniu śledztwa.

Utworzono: 2021-02-12 godz: 13:06:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń