Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.2.2021

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2004).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2004). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek na rzecz instytucji określony § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2004).

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać informacje określone w § 39 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2004). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 16.03.2021 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Zbędne i zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane w załączniku nr 1 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Podstawa Prawna:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2019, poz. 2004).
- Zarządzenie nr 39/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

Pełny tekst ogłoszenia

Utworzono: 2021-02-26 godz: 13:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń