Prokurator Rejonowy :

Mirosław Kazana

Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Małgorzata Odziomek


Kierownik sekretariatu :

Lucyna Trzópek