Wykaz organizacji pozarządowych, samorządowych i kościelnych przyjmujących ofiary przestępstw


  1. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTINA
    Nowy Sącz pl. Kardynała Wyszyńskiego 3, tel. 18 443-81-52
    Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 - 14.00
  2. Powiatowy Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
    Nowy Sącz ul. Kilińskiego 72 a, tel. 18 440-82-51
    Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 9.00 - 14.00
  3. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu
    Nowy Sącz ul. Kilińskiego 72 a, tel. 18 443-82-51
    Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 - 16.00
  4. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
    Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a, tel. 18 449-04-95, 18 449-07-30
    Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 - 15.00
  5. Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej
    Nowy Sącz ul. Kunegundy 11/4 , tel. 18 442-22-71
    przyjmowanie stron : całodobowo
  6. Parafia Św.Kazimierza - Działalność Charytatywno-Opiekuńcza
    Nowy Sącz ul. Kościuszki 24, tel. 18 443-70-42
    przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
  7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu
    Stary Sącz ul. Partyzantów 15, tel. 18 446-13-60
    przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
  8. Poradnia Psychologiczno-Pedagigiczna w Grybowie
    Grybów ul. Kościuszki 18, tel. 18 445-03-25
    przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
  9. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy DPS w Zbyszycach,
    Zbyszyce 169 , tel. 18 443-25-33
    przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
  10. SURCUM CORDA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących
    Nowy Sącz ul. I Brygady 16/37 , tel. 18 442-65-55